Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Spara favorit

Breddkurs. Kursen riktar sig speciellt till studenter eller yrkesverksamma inom vård och socialt arbete samt till litteraturvetare. Den ger grundläggande litteraturvetenskapliga verktyg och visar hur skönlitterär text kan användas som verktyg vid människovårdande arbete. Samtal om etiska och existentiella spörsmål med skönlitteratur och kreativt skrivande som utgångspunkt syftar till att utveckla ditt professionella förhållningssätt.

Sammankomster

Kursen har inga fysiska träffar men två obligatoriska seminarier via nätet, så tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande headset. All kommunikation sker via nätet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...