Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Spara favorit

Breddkurs. Kursen riktar sig speciellt till studenter eller yrkesverksamma inom vård och socialt arbete samt till litteraturvetare. Den ger grundläggande litteraturvetenskapliga verktyg och visar hur skönlitterär text kan användas som verktyg vid människovårdande arbete. Samtal om etiska och existentiella spörsmål med skönlitteratur och kreativt skrivande som utgångspunkt syftar till att utveckla ditt professionella förhållningssätt.

Sammankomster

Kursen har inga fysiska träffar men två obligatoriska seminarier via nätet, så tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande headset. All kommunikation sker via nätet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.