Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Spara favorit

Breddkurs. Kursen riktar sig speciellt till studenter eller yrkesverksamma inom vård och socialt arbete samt till litteraturvetare. Den ger grundläggande litteraturvetenskapliga verktyg och visar hur skönlitterär text kan användas som verktyg vid människovårdande arbete. Samtal om etiska och existentiella spörsmål med skönlitteratur och kreativt skrivande som utgångspunkt syftar även till att utveckla ditt professionella förhållningssätt.

Sammankomster

Kursen är en distanskurs utan fysiska träffar men med två obligatoriska seminarier via nätet, så tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande headset. All kommunikation sker via nätet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Så här tycker studenterna om kursen:

Resultatet av den senaste kursutvärderingen:
Vad är ditt helhetsintryck av kursen? 4,4
Hur bedömer du dina förkunskaper vid kursstart? 4,2
I vilken grad upplever du att interaktionen med andra kursdeltagare stimulerat ditt lärande? 4,2
Upplever du att kunskaperna du fått under kursen kommer att vara till nytta i dina fortsatta studier och i ditt kommande yrkesliv? 4,7

(Siffrorna anger medelbetyg på en skala från 1 (lägst) till 5 (högst).)

Exempel på kommentarer:
”Mixen har varit oslagbar för mig!!! Kan inte med ord beskriva vilken kick jag har fått av denna kurs. Så många nya dörrar har öppnats för mig. Vilken resa! Har haft vården och litteraturen vid min sida i mitt liv men inte sett dessa kopplingar. Nu brinner jag av en längtan att fortsätta med skrivarverkstad för kollegor, vårdtagare och vänner. Jag har redan börjat med att bära med mig en liten bok på jobbet. Nu läser jag ibland ett stycke för en brukare – vilken respons jag har fått!! Jag är helt förstummad.”

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Varför litteraturvetenskap?

Varför läser vi och hur? Och hur har vi gjort det genom tiderna? Litteraturvetenskap undersöker litteraturens funktion, möjligheter och utveckling, från antikens Odysséen till fenomenet Harry Potter. Utbildningens fokus ligger på att tolka texter och förstå deras sammanhang. I ämnet ingår kurser i både litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Studier i litteraturvetenskap ger dig kompetens som är användbara inom mediebranschen, skolvärlden, biblioteksväsendet och förlagsbranschen för att bara nämna några arbetsområden.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom litteraturvetenskap? Vårt magisterprogram i litteraturvetenskap ger dig behörighet till forskarutbildning inom litteraturvetenskap.

Våra forskare är dina lärare

forskare inom litteraturvetenskap

Ett universitet med äkta gemenskap, där erkänt duktiga forskare också är dina lärare. Det här ger ger dig som student på grund- och avancerad nivå en naturlig inblick i den ämnesforskning som bedrivs inom litteraturvetenskap.
Anders Johansson
Anna-Karin Jonasson
Eva Nordlinder
Peter Degerman
Anders S Johansson
Roger Edholm
Ulrika Lif