MI7A5022.jpg

Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen riktar sig speciellt till studenter eller yrkesverksamma inom vård och socialt arbete samt till litteraturvetare. Den ger grundläggande litteraturvetenskapliga verktyg och visar hur skönlitterär text kan användas som verktyg vid människovårdande arbete. Samtal om etiska och existentiella spörsmål med skönlitteratur och kreativt skrivande som utgångspunkt syftar även till att utveckla ditt professionella förhållningssätt.

Sommaren 2020

roomDistans
  • Start: Sommaren 2020
  • Studieperiod: Vecka 24 - 33
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Obligatoriska träffar: 0
  • Anmälningskod: MIU-M2539

Sista anmälan: 16 mars 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 16 mars

Sammankomster

Kursen är en distanskurs utan fysiska träffar men med två (2) obligatoriska seminarier via nätet, så tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande headset. All kommunikation sker via nätet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Så här tycker studenterna om kursen:

Resultatet av den senaste kursutvärderingen:

Vad är ditt helhetsintryck av kursen? 4,2
Har du haft tillgång till stöd och hjälpvid behov (från lärare och handledare)? 4,5
Om du tänker på hur kursen genomförts (kursupplägg, examination, bemötande, språkbruk, tillgänglighet), tycker du då att alla studenter kunnat delta på lika villkor*? (*utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) 4,7
I vilken grad upplever du att de lärarledda kurstillfällena har bidragit till ditt lärande? 4,2
Upplever du att kunskaperna du fått under kursen kommer att vara till nytta i dina fortsatta studier och i ditt kommande yrkesliv? 3,7

(Siffrorna anger medelbetyg på en skala från 1 (lägst) till 5 (högst).)

Exempel på kommentarer:

”Lärarna har varit väldigt hjälpsamma med diverse problem för alla elever. Allt har gått att lösa, och med en väldigt vänlig inställning. Har verkligen uppskattat deras hjälp och stöd.”

”Högt i tak, möjlighet att tycka olika och ändå respekteras.”

”Seminarierna, där en har fått möjlighet att diskutera har varit väldigt bra. Lagom långa också. Det har även hjälpt att litteraturen har varit väldigt bra, det har gjort det lätt att läsa och ta till sig.”

”Varierande uppgifter, både skriftliga och muntliga. Respons från både kurskamrater och lärare. Även att få lämna respons på kurskamraterna uppgifter har varit givande. Bra litteratur.”

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00

Varför litteraturvetenskap?

Varför läser vi och hur? Och hur har vi gjort det genom tiderna? Litteraturvetenskap undersöker litteraturens funktion, möjligheter och utveckling, från antikens Odysséen till fenomenet Harry Potter. Utbildningens fokus ligger på att tolka texter och förstå deras sammanhang. I ämnet ingår kurser i både litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Studier i litteraturvetenskap ger dig kompetens som är användbara inom mediebranschen, skolvärlden, biblioteksväsendet och förlagsbranschen för att bara nämna några arbetsområden.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom litteraturvetenskap? Vårt magisterprogram i litteraturvetenskap ger dig behörighet till forskarutbildning inom litteraturvetenskap.

Våra forskare är dina lärare

forskare inom litteraturvetenskap

Ett universitet med äkta gemenskap, där erkänt duktiga forskare också är dina lärare. Det här ger ger dig som student på grund- och avancerad nivå en naturlig inblick i den ämnesforskning som bedrivs inom litteraturvetenskap.
Anders Johansson
Anna-Karin Jonasson
Eva Nordlinder
Peter Degerman
Anders S Johansson
Roger Edholm
Ulrika Lif