Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Breddkurs. Kursen riktar sig speciellt till studenter eller yrkesverksamma inom vård och socialt arbete samt till litteraturvetare. Den ger grundläggande litteraturvetenskapliga verktyg och visar hur skönlitterär text kan användas som verktyg vid människovårdande arbete. Samtal om etiska och existentiella spörsmål med skönlitteratur och kreativt skrivande som utgångspunkt syftar även till att utveckla ditt professionella förhållningssätt.
  • Start: Sommaren 2020
  • Studieperiod: Vecka 24 - 33
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M2569

Sista anmälan: 16 mars 2020

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen är en distanskurs utan fysiska träffar men med två (2) obligatoriska seminarier via nätet, så tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande headset. All kommunikation sker via nätet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00