MI7A8464.jpg
Kursen vidareutvecklar och fördjupar ett vetenskapligt och teoretiskt förhållningssätt till litteraturen och dess historia. Kursen består av momenten 1) Textanalys och teoretisk fördjupning 2) Litteraturhistorisk fördjupning; äldre litteratur 3) Litteraturhistorisk fördjupning; nyare litteratur 4) Uppsats.
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieperiod: Vecka 36 - 23
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Obligatoriska träffar: 0
 • Anmälningskod: MIU-M2651

Sista anmälan: 15 april 2019

 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieperiod: Vecka 36 - 3
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-M2661

Sista anmälan: 15 april 2019

Se kursplanen
 • Start: Vårterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 4 - 23
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Obligatoriska träffar: 5
 • Anmälningskod: MIU-M2370

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Se kursplanen

Sammankomster

Denna kurs kan sökas som 1) distanskurs med fysiska träffar (anmälningskod M2370), 2) distanskurs utan fysiska träffar (anmälningskod M2651), och 3) campuskurs (anmälningskod M2661).

1) Distanskursen (M2370) har fem obligatoriska träffar i Sundsvall.
2) Distanskursen (M2651) har inga fysiska träffar men obligatoriska seminarier via nätet genomförs. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.
3) Campuskursen (anmälningskod M2661) har ett flertal träffar på campus där du förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet:
minst 22,5 hp från kursen Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Varför litteraturvetenskap?

Varför läser vi och hur? Och hur har vi gjort det genom tiderna? Litteraturvetenskap undersöker litteraturens funktion, möjligheter och utveckling, från antikens Odysséen till fenomenet Harry Potter. Utbildningens fokus ligger på att tolka texter och förstå deras sammanhang. I ämnet ingår kurser i både litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Studier i litteraturvetenskap ger dig kompetens som är användbara inom mediebranschen, skolvärlden, biblioteksväsendet och förlagsbranschen för att bara nämna några arbetsområden.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom litteraturvetenskap? Vårt magisterprogram i litteraturvetenskap ger dig behörighet till forskarutbildning inom litteraturvetenskap.

Litteratur, litteratur, litteratur…

Så här tycker studenterna om våra kurser

Resultat av den senaste kursutvärderingen:

Vad är ditt helhetsintryck av kursen? 4,5
Har du haft tillgång till stöd och hjälp vid behov (från lärare och handledare)? 5,0
I vilken grad upplever du att de lärarledda kurstillfällena har bidragit till ditt lärande? 4,5
Upplever du att kunskaperna du fått under kursen kommer att vara till nytta i dina fortsatta
studier och i ditt kommande yrkesliv? 4,5

(Siffrorna anger medelbetyg på en skala från 1 (lägst) till 5 (högst).)

Exempel på kommentarer:

"Mycket intresserad, kunnig och uppmuntrande lärare!"

"Anvisningarna har varit tydliga och inga större problem att förstå vad läraren efterfrågade. Sedan är det upp till varje student vad de finner i sökandet efter svar. Har inte behövt gå mycket utanför litteraturanvisningar."

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00

Våra forskare är dina lärare

forskare inom litteraturvetenskap

Ett universitet med äkta gemenskap, där erkänt duktiga forskare också är dina lärare. Det här ger ger dig som student på grund- och avancerad nivå en naturlig inblick i den ämnesforskning som bedrivs inom litteraturvetenskap.
Anders Johansson
Anna-Karin Jonasson
Eva Nordlinder
Peter Degerman
Anders S Johansson
Roger Edholm
Ulrika Lif