Religionsvetenskap

Spara favorit

I religionsvetenskap studeras religioner i historia och nutid ur flera olika aspekter. På kurserna samsas filosofiska, psykologiska och politiska perspektiv och religionerna sätts in i sina historiska sammanhang. Studierna börjar brett för att sedan fokusera på närstudier i form av självständiga arbeten inom något av ämnets forskningsfält.

På Religionsvetenskap GR (A) börjar vi med en forskningsorientering kring fenomenet religion, för att sedan i kronologisk ordning studera Mellanösterns och antikens religioner. Genom att studera de abrahamitiska religionernas relation till deras historia och samtid synliggör kursen den historiska utvecklingen kring Medelhavet och i Europa. Sidenvägen och tvåflodlandets högkulturer binder också samman den historiska kontexten mellan Medelhavet och Indien och Kina.

På Religionsvetenskap GR (B) fortsätter vi framåt i historien med de fornnordiska och samiska religiösa föreställningarna, men även med en tematisk religionsfilosofisk överblick, för att knyta samman de områden som hittills har studerats. Kursen har också en fördjupning i nya religiösa rörelser och avslutas med ett självständigt arbete som väljs och studeras i samråd med handledare. Komna så här långt har vi täckt de områden kring vilka det bedrivs forskning inom religionsvetenskap vid Mittuniversitetet. Inom dessa tre områden ska de fördjupande studierna bedrivas under avslutningen av Religionsvetenskap B och sedan fortsätta under Religionsvetenskap GR (C).

På Religionsvetenskap (C) börjar internationaliseringen av utbildningen. För den som har valt att specialisera sig inom det nordiska fältet ingår seminarier tillsammans med våra samarbetsuniversitet, bland andra Tartu Ülikool, universitetet i Tartu i Estland. Seminarierna kommer dels att inbegripa uppsatsseminarierna, och dels enskilda föreläsningar kring något aktuellt forskningsämne av forskarna vid respektive lärosäte. Seminarierna sker online och är en del i vår satsning på stark internationalisering.

Vår magisterutbildning, forskning och våra högre seminarier:
Religionsvetenskap vid Mittuniversitetet har tre forskningsfält.
- gnostiska rörelser under antiken och dess reception i västerländska esoteriska rörelser
- indiska religiösa och religionsfilosofiska texter
- nordisk förkristen religion och kristnandet av Norden.
På magisterkursen fortsätter du med den inriktning du har valt under grundutbildningen. Med studier inom något av våra tre forskningsfält förbereds du för att ta klivet upp på forskarnivå och genom våra internationella nätseminarier får du tillgång till ledande forskning inom ditt specialområde.

Humtank

humtank

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora. Humtank vill stärka humanioras roll både inom och utanför akademin och visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i vårt samhälle.

Humtank Student - en gren till tankesmedjan Humtank