Ämnet och huvudområdet religionsvetenskap kommer att avvecklas på Mittuniversitetet, vilket innebär att ingen forskning eller utbildning kommer att bedrivas i ämnet. Läs mer om beslutet här (länk) https://www.miun.se/medarbetare/gemensamt/medarbetarinfo/2021-6/amnet-religionsvetenskap-avvecklas/

Big pad i RCR Lab, kartbild
Här studeras religioner i historia och nutid, ur flera olika aspekter. På kurserna samsas filosofiska, psykologiska och politiska perspektiv och religionerna sätts in i sina historiska sammanhang. Studierna börjar brett för att sedan fokusera på närstudier i form av självständiga arbeten.

På Religionsvetenskap GR (A) börjar vi med en forskningsorientering kring fenomenet religion, för att sedan i kronologisk ordning studera Mellanösterns och antikens religioner. Genom att studera de abrahamitiska religionernas relation till deras historia och samtid synliggör kursen den historiska utvecklingen kring Medelhavet och i Europa. Sidenvägen och tvåflodlandets högkulturer binder också samman den historiska kontexten mellan Medelhavet och Indien och Kina.

På Religionsvetenskap GR (B) fortsätter vi framåt i historien med de fornnordiska och samiska religiösa föreställningarna, men även med en tematisk religionsfilosofisk överblick, för att knyta samman de områden som vi hittills har studerat. Kursen har också en fördjupning i nya religiösa rörelser och avslutas med ett självständigt arbete som du väljer och studerar i samråd med din handledare. Komna så här långt har vi täckt de områden kring vilka det bedrivs forskning inom religionsvetenskap vid Mittuniversitetet. Inom dessa tre områden ska de fördjupande studierna bedrivas under avslutningen av Religionsvetenskap B och sedan fortsätta under Religionsvetenskap GR (C).

På Religionsvetenskap (C) fördjupas din specialisering ytterligare inom något av våra forskningsområden och teori och metod. Seminarierna och undervisningen kommer dels att inbegripa uppsatsseminarierna, men även högre seminariet i ämnet där även gästföreläsare, forskare vid lärosätet och magisterstudenter lägger fram texter. Det högre seminariet är internationellt och hålls ofta på engelska. Kursen syftar till att öka din självständighet som forskare och ska i förlängningen leda till publicering i forskningstidskrifter i ditt fält.

Religionsvetenskap vid Mittuniversitetet har dessa forskningsfält:
- Antikens gnostiska traditioner, tidig judendom, och manikeism. Myttteoretiska frågor.
- Indiska religiösa och religionsfilosofiska texter, postkoloniala teoribildningar och konstruktioner av hinduism och yoga
- Nordisk förkristen religion och kristnandet av Norden (fornnordisk och samisk religion, samt kristnande processen ur dessa)
- Religion och kollektiv identitet/nationalism/religion och politik
- Religion i och ur popkultur, populärreligion i dagens samhälle
- Buddhism i dess olika former
- Religion i skola

På magisterkursen fortsätter du med den inriktning du har valt under grundutbildningen. Med studier inom något av våra forskningsfält förbereds du för att ta klivet upp på forskarnivå och genom våra internationella nätseminarier får du tillgång till ledande forskning inom ditt specialområde.

Humtank

humtank

Vill du fördjupa dina kunskaper i religionsvetenskap?

Sidan uppdaterades 2023-06-28