I religionsvetenskap studerar vi religioner i historia och nutid ur flera olika aspekter. På kurserna samsas filosofiska, psykologiska och politiska perspektiv och vi sätter in religionerna i sina historiska sammanhang. Studierna börjar brett för att sedan fokusera på närstudier i form av självständiga arbeten inom något av ämnets forskningsfält.

3N9A0149FOTOCRED TINA STAFRÉN_mindre.jpg
På Religionsvetenskap GR (A) börjar vi med en forskningsorientering kring fenomenet religion, för att sedan i kronologisk ordning studera Mellanösterns och antikens religioner. Genom att studera de abrahamitiska religionernas relation till deras historia och samtid synliggör kursen den historiska utvecklingen kring Medelhavet och i Europa. Sidenvägen och tvåflodlandets högkulturer binder också samman den historiska kontexten mellan Medelhavet och Indien och Kina.

På Religionsvetenskap GR (B) fortsätter vi framåt i historien med de fornnordiska och samiska religiösa föreställningarna, men även med en tematisk religionsfilosofisk överblick, för att knyta samman de områden som vi hittills har studerat. Kursen har också en fördjupning i nya religiösa rörelser och avslutas med ett självständigt arbete som du väljer och studerar i samråd med din handledare. Komna så här långt har vi täckt de områden kring vilka det bedrivs forskning inom religionsvetenskap vid Mittuniversitetet. Inom dessa tre områden ska de fördjupande studierna bedrivas under avslutningen av Religionsvetenskap B och sedan fortsätta under Religionsvetenskap GR (C).

På Religionsvetenskap (C) börjar internationaliseringen av utbildningen. För dig som har valt att specialisera dig inom det nordiska fältet ingår seminarier tillsammans med våra samarbetsuniversitet, bland andra Tartu Ülikool, universitetet i Tartu i Estland. Seminarierna kommer dels att inbegripa uppsatsseminarierna, och dels enskilda föreläsningar kring något aktuellt forskningsämne av forskarna vid respektive lärosäte. Seminarierna sker online och är en del i vår satsning på stark internationalisering.

Religionsvetenskap vid Mittuniversitetet har tre forskningsfält:
- Gnostiska rörelser under antiken och dess reception i västerländska esoteriska rörelser
- Indiska religiösa och religionsfilosofiska texter
- Nordisk förkristen religion och kristnandet av Norden

På magisterkursen fortsätter du med den inriktning du har valt under grundutbildningen. Med studier inom något av våra tre forskningsfält förbereds du för att ta klivet upp på forskarnivå och genom våra internationella nätseminarier får du tillgång till ledande forskning inom ditt specialområde.

Humtank

humtank

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora. Humtank vill stärka humanioras roll både inom och utanför akademin och visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i vårt samhälle.

Humtank på facebook

Vill du fördjupa dina kunskaper i religionsvetenskap?

Magisterprogrammet i religionsvetenskap har en tydlig forskningsinriktning med fördjupade ämnesstudier. Vi erbjuder dig goda kunskaper i sanskrit, koptiska eller isländska, och via våra högre seminarier kommer du att få tillgång till ett brett nationellt och internationellt forskningsnätverk redan under din studietid.