Religionsvetenskap AV, Att undervisa i religionsvetenskap på gymnasiet, 15 hp

Spara favorit

Breddkurs. Kursen vänder sig till lärare som undervisar eller planerar att undervisa i religionskunskap 1 och 2 på gymnasiet. I kursen behandlas förhållandet mellan vetenskap och religion samt hur faktorer som exempelvis kön, socioekonomisk bakgrund, migration och majoritets- eller minoritetsposition påverkar individers och gruppers religiösa utrryck. Stor vikt läggs vid moment som syftar till att stärka deltagarnas didaktiska kompetens.

Sammankomster

Kursen har inga fysiska träffar med obligatoriska seminarier via nätet cirka 1-2 gånger per månad, kvällstid. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

Av Skolverket utfärdad behörighet att undervisa i religionskunskap åk 7-9 eller gymnasiet (religionskunskap 1 och 2).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...