Samhällsvetarstudenter

Religionsvetenskap AV, Att undervisa i religionsvetenskap på gymnasiet, 15 hp

Breddkurs. Kursen vänder sig till lärare som undervisar eller planerar att undervisa i religionskunskap 1 och 2 på gymnasiet. I kursen behandlas förhållandet mellan vetenskap och religion samt hur faktorer som exempelvis kön, socioekonomisk bakgrund, migration och majoritets- eller minoritetsposition påverkar individers och gruppers religiösa uttryck. Stor vikt läggs vid moment som syftar till att stärka deltagarnas didaktiska kompetens.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-M3481

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen har inga fysiska träffar med obligatoriska seminarier via nätet cirka en till två gånger per månad, kvällstid. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

Av Skolverket utfärdad behörighet att undervisa i religionskunskap åk 7-9 eller gymnasiet (religionskunskap 1 och 2).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Vill du fördjupa dina kunskaper i religionsvetenskap?

Magisterprogrammet i religionsvetenskap har en tydlig forskningsinriktning med fördjupade ämnesstudier. Vi erbjuder dig goda kunskaper i sanskrit, koptiska eller isländska, och via våra högre seminarier kommer du att få tillgång till ett brett nationellt och internationellt forskningsnätverk redan under din studietid.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00