I Finland hette han Ukko och ibland Tuuri, hos skandinaverna Tor och hos sydsamerna Horagalles, som kommer ur Tor-karl. Oden må ursäkta, men för vanligt folk i det förkristna Norden var Tor den viktigaste guden, enligt religionshistorikern Maths Bertell.

MI7A7701.jpg

Han intresserar sig för både fornnordisk, samisk och gammal finsk religion, traditioner som möttes när Skandinavien befolkades från olika håll och har skillnader men också många likheter. Trots att ingen då var särskit ivrig i att sprida sin tro till grannarna.
– De såg inte andras tro som felaktig; det gör bara de missionerande religionerna. Tron var inget man behövde övertyga om; det var så världen såg ut bara, säger Maths Bertell.
Följ hans spännande forskning om fornnordisk religion i artikeln "Den fornnordiska gudavärlden var Tors rike" som publicerades i Östersundsposten den 23 januari 2016.