Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Magi i teori och praktik, 15 hp

Religious Studies BA (A), Magic in Theory and Practice, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK030G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Magi i teori och praktik
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2018-04-19
Giltig fr.o.m: 2019-06-01

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.