kreativt skrivande

Religionsvetenskap GR (A), Magi i teori och praktik, 15 hp

Breddkurs. Magi har alltid varit en stor och viktig del av människors religiositet. Men den har ofta fördömts av dem som haft det religiösa tolkningsföreträdet och marginaliserats eller helt utestängts från den erkända religionen. Det har också lett till att studiet av magi rönt alltför liten uppmärksamhet inom religionsvetenskapen. I den här kursen syftar vi till att uppmärksamma religiösa föreställningar och praktiker som man sällan undervisar om vid svenska universitet. Vi kommer studera de föreställningar som ligger till grund för magi och hur magin utövats praktiskt.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-M3511

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen har inga fysiska träffar men tio (10) nät-sammankomster varför tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande headset.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom religionsvetenskap?

Magisterprogrammet i religionsvetenskap har en tydlig forskningsinriktning med fördjupade ämnesstudier. Vi erbjuder dig goda kunskaper i sanskrit, koptiska eller isländska, och via våra högre seminarier kommer du att få tillgång till ett brett nationellt och internationellt forskningsnätverk redan under din studietid.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00