Religionsvetenskap GR (A), Myt och genus, 15 hp

Breddkurs. Myter är legitimerande berättelser som har många olika funktioner. En del av dem berör genus och könsidentiteter. I kursen orienteras studenten om sådana myter inom världsreligionerna samt i fornnordisk och samisk religiositet. Frågor som hur myter konstruerar genusrelationer och vilken påverkan dessa har är exempel på teman som behandlas under kursen. Stor vikt läggs vid hur myterna har använts i olika kontexter, från forntid till nutid.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M3571

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Kursen har inga fysiska träffar och all kommunikation sker via nätet. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande headset. En gång varannan vecka ges ett nätseminarium.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00