Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), Religion och världens undergång, 15 hp

Religious Studies BA (A), Religion and the End of the World, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK031G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Religion och världens undergång
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2018-04-19
Giltig fr.o.m: 2019-08-30

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att utveckla grundläggande religionsvetenskapliga kunskaper om berättelser om världens undergång.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

• identifiera vanligt förekommande religiösa undergångsberättelser under antiken, i abrahamitiska och fornnordiska religioner, inom hinduism och buddhism samt inom nutida populärkultur och religiositet.
• beskriva och diskutera hur dessa religiösa undergångsberättelser har växt fram, etablerats och vilka funktioner de har fyllt i respektive religion, tid och kultursfär
• redogöra för och diskutera religiösa undergångsberättelsers sociala och teologiska funktioner inom så kallade sekter
• identifiera, definiera och reflektera över innehållet i centrala religionsvetenskapliga begrepp i studiet av religiösa undergångsberättelser

Innehåll

Kursen inleds med en presentation av en religionsvetenskaplig verktygslåda för hantering av undergångsberättelser och de miljöer de uppstår i. Kursens efterföljande delar fördjupar sig i antika, fornnordiska, abrahamitiska, hinduiska och buddhistiska undergångsberättelser. Kursen avlutas med en fördjupning i nutida religiösa undergångsberättelser i Väst, vilka ofta är knutna till populärkultur och till så kallade sekter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

X

Examination

X

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.