Religionsvetenskap GR (A), Rit och genus, 15 hp

Breddkurs. Religiösa riter har och har ofta haft stor betydelse för formandet av könsidentitet, konstruerandet av genus och genusrelationer. Riter kan ha cementerande funktion men också förändra rådande normer. I kursen orienteras studenten om sådana riter inom världsreligionerna samt i fornnordisk och samisk religiositet. Stor vikt läggs vid hur riterna har utformats och använts i olika kontexter, från forntid till nutid.
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M3210

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Sammankomster

Kursen har inga fysiska träffar och all kommunikation sker via nätet, så tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande headset. En gång varannan vecka ges ett seminarium via nätet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00