Lord Shiva

Religionsvetenskap GR (A), Yoga i praktik och föreställning - en religionshistorisk introduktion, 7,5 hp

Breddkurs Kursen är en introduktion till hur begreppet yoga har konstruerats på olika sätt genom historien. Du kommer att introduceras för den mångfald av sätt att förstå yoga som finns, både i dåtid och nutid, i Indien och globalt. Genom nedslag i historien fokuserar kursen på förändringar av föreställningar om, och praktiker av, yoga.
  • Start: Sommaren 2021
  • Studieperiod: Vecka 23 - 27
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-M2089

Sista anmälan: 15 mars 2021

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och samtliga tillfällen äger rum i vår digitala plattform för undervisning. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Obligatoriska moment förekommer. Kursen har ca 2 nätsammankomster per vecka.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Mer om kursen

Kursen är en introduktion till hur yoga har konstruerats på olika sätt genom historien. Du kommer att möta den mångfald av sätt att förstå yoga som finns, både i dåtid och nutid, i Indien och globalt.

Genom nedslag i historien fokuserar vi på förändringar av, föreställningar om, och praktiker av, yoga. Vi utgår från att yoga förändras och stöps i olika former både i nutid och dåtid: Att yoga är medeltida alkemiska metoder att förlänga livet och få en ”guldkropp”; att det är 1900-talets fokus på särskilda kroppspositioner, såsom fisken eller hunden; att det är 400-tals systematiseringar av hur man når befrielse från återfödelse genom att sitta avskilt och koncentrera sig på andningen; att det är 600-tals beskrivningar av vilka magiska förmågor utövandet kan ge, såsom att flyga eller besitta döda kroppar; att det är sekelskiftesidéer om en medicinsk praktik befriad från sexuella och magiska aspekter och att det är 2000-talets avslappningsövningar för svenska skolbarn. Att yoga helt enkelt är många olika saker. Att det är en rik värld att upptäcka.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller