Religionsvetenskap GR (A), Yoga i praktik och föreställning - en religionshistorisk introduktion, 7,5 hp

Breddkurs Kursen är en introduktion till hur begreppet yoga har konstruerats på olika sätt genom historien. Du kommer att introduceras för den mångfald av sätt att förstå yoga som finns, både i dåtid och nutid, i Indien och globalt. Genom nedslag i historien fokuserar kursen på förändringar av föreställningar om, och praktiker av, yoga.

Sommaren 2021

roomDistans
  • Start: Sommaren 2021
  • Studieperiod: Vecka 23 - 27
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-M2089

Sista anmälan: 15 mars 2021

Du kan ändra din ansökan till och med 15 mars

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och samtliga tillfällen äger rum i vår digitala plattform för undervisning. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Obligatoriska moment förekommer. Kursen har ca 2 nätsammankomster per vecka.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00