Vad vet du om yoga? En religionshistorisk introduktion

Yoga är en folkrörelse i Sverige. Det är lätt att förstå, eftersom yoga sägs vara bra för både det fysiska och psykiska välmående. Men finns det andra dimensioner av Yoga? Anna-Pya Sjödin berättar mer om en sommarkurs för dig som vill få kunskap om den religiösa och historiska bakgrunden till yoga.

Lord Shiva

Sök sommarkursen här, senast 15 mars

När människor söker sig till yoga idag kanske det är med ett önskemål om att må bättre. Målet för den yoga man praktiserar i Sverige i dag kan vara avslappning och stärkande av muskler, eftersom yoga sägs vara bra för hälsan. Men handlar det bara om det? Yoga har kopplingar till olika praktiker som sträcker sig över tusen år tillbaks och förväntningarna från utövarna har varierat kraftigt under århundradena.

Anna-Pya Sjödin är docent i religionsvetenskap och lärare på sommarkursen Yoga i praktik och föreställning - en religionshistorisk introduktion och fascineras av historien och kopplingen till religion. Här berättar hon mer om sig själv och kursen.

Varför har du valt att fördjupa dig inom detta?

Jag har studerat hinduisk religionsfilosofi i många år, och under den tiden stött på begreppet yoga i flera olika betydelser, så jag blev nyfiken på hur begreppet tolkats genom historien.

Kan du berätta lite mer om forskningen?

Först tittade jag på hur man tidigare trott att utövare av yoga kunde få olika sk. magiska förmågor, som till exempel att se framtiden eller att besitta andras kroppar. Min fortsatta forskning har framför allt fokuserat på hur man har förstått förmågorna som kunskapsgivande.

På senare tid har jag intresserat mig för utövandet och föreställningen av yoga i nutid. Vem är det som definierar begreppet yoga och vilka faktorer ligger bakom? Påverkar till exempel klass, genus, etnicitet eller ålder?

Vem är det som definierar begreppet yoga och vilka faktorer ligger bakom?

Varför är det viktigt att känna till den historiska bakgrunden?

Förståelsen av begreppet yoga och vad det innebär har hela tiden förändrats och omskapats genom historien, både i Indien och globalt. Utifrån ett vetenskapligt perspektiv är det spännande att förstå hur detta har skett, inom vilka sammanhang och av vilka människor. Jag tänker att det är viktigt att förstå hur kreativa vi människor alltid har varit, såväl i nutid som i dåtid. Och särskilt när det handlar om något som är så väldigt populärt som yoga.

Finns det spår av ursprunget i den form vi idag utövar yoga?

Utifrån ett vetenskapligt perspektiv är det svårt att tala om ett enda ursprung eftersom vi kan se att det funnits många olika idéer om yoga samtidigt i de tidigaste texter vi har tillgång till. Dessutom finns det ju också idag olika idéer om vad yoga är. En motfråga är ”vilken slags yogas ursprung menar du?”. Sedan är det ju som alltid en fråga om likheter och skillnader. Ibland uppträder drag som är mycket gamla och ibland mycket nya.

Vem tror du har behållning av kursen Yoga i praktik och föreställning - en religionshistorisk introduktion?

Jag tänker att både utövare av yoga, studenter i religionsvetenskap kan ha glädje av kursen, likaså de som helt enkelt är intresserad av yoga. Om man är nyfiken på hur dagen yoga vuxit fram eller hur yoga kopplas till olika religiösa föreställningar (eller inte) är kursen en bra introduktion till ämnet.

Varför ska man söka denna kurs?

Därför att fenomenet yoga finns i en så stor mångfald, eftersom det hela tiden förändras och anpassas till omständigheterna. Detta samtidigt som yogatraditionen också sträcker sig tillbaka i tiden för att hämta upp trådar som uppenbarligen är relevanta i nutiden. Det är helt enkelt intressant att lära sig mer om detta. Sedan är ju delar av yoga uttryck för en form av hinduism och har man ett intresse för det kan det definitivt vara givande att gå kursen.

Min förhoppning är att kursen ska ge en grund att stå på för att kunna fortsätta att fördjupa sig på egen hand. Jag hoppas också väcka ett intresse för vidare studier i religionsvetenskap, hos oss finns möjligheter att gå vidare både med både historiska och nutida studier av yoga och hinduism.

Anna-Pya Sjödin

Utövar du själv yoga?

Jag har till och från under mitt liv praktiserat yoga och erfarenheten av det är naturligtvis något som har väckt mitt vetenskapliga intresse. Men det är absolut inte en nödvändighet för att kunna ta del i kursen. För yogaforskare och religionsvetare är det inte alltid heller ett personligt engagemang som ligger till grund för nyfikenheten. Jag skulle säga att det ofta handlar om ett mer grundläggande intresse för mänskliga uttryck i allmänhet oavsett om man deltar i dem eller inte.

Välkommen att söka sommarkursen Yoga i praktik och föreställning - en religionshistorisk introduktion senast 15 mars.