Vad vet du om yoga? En religionshistorisk introduktion

Yoga är en folkrörelse i Sverige. Det är lätt att förstå, eftersom yoga sägs vara bra för både det fysiska och psykiska välmående. Men finns det andra dimensioner av Yoga? Anna-Pya Sjödin berättar mer om en sommarkurs för dig som vill få kunskap om den religiösa och historiska bakgrunden till yoga.

Lord Shiva