Religionsvetenskap GR (B), 30 hp

Spara favorit

Kursen innehåller studium av fornnordisk religion och av hur äldre idéströmningar används i nutid. Förtrogenhet med religionssociologiska perspektiv fördjupas. Filosofiska frågor som förhållandet mellan tro och vetande berörs. Ett vetenskapligt arbete genomförs med viss självständighet.

Sammankomster

It-distanskursen har inga fysiska träffar, men obligatoriska seminarier förekommer. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Religionsvetenskap GR (A), 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom religionsvetenskap?

Magisterprogrammet i religionsvetenskap har en tydlig forskningsinriktning med fördjupade ämnesstudier. Vi erbjuder dig goda kunskaper i sanskrit, koptiska eller isländska, och via våra högre seminarier kommer du att få tillgång till ett brett nationellt och internationellt forskningsnätverk redan under din studietid.