Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp

Spara favorit

Kursen innehåller en fördjupning kring nyreligiositet och författandet av ett självständigt vetenskapligt arbete.

Sammankomster

Kursen har inga fysiska träffar men obligatoriska seminarier via nätet cirka en gång per vecka, dagtid. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till kurserna krävs godkänt betyg på kurserna Religionsvetenskap GR (A), 30 hp samt Religionsvetenskap GR (B), B1, 15 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom religionsvetenskap?

Magisterprogrammet i religionsvetenskap har en tydlig forskningsinriktning med fördjupade ämnesstudier. Vi erbjuder dig goda kunskaper i sanskrit, koptiska eller isländska, och via våra högre seminarier kommer du att få tillgång till ett brett nationellt och internationellt forskningsnätverk redan under din studietid.