Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens huvudsakliga inriktning är mot andraspråksinlärning och flerspråkighet. Fokus ligger på hur ett andraspråk lärs in och vilka faktorer som påverkar språkinlärningen. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser som riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet eller bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk.

Sammankomster

Kursen har 2 obligatoriska sammankomster i Sundsvall.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.