Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens huvudsakliga inriktning är mot språksociologiska aspekter på flerspråkighet samt kultur och migration. Begrepp som kultur, identitet, etnicitet och migration problematiseras under kursens gång. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser som riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet eller bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk.

Sammankomster

Kursen har 2 obligatoriska sammankomster i Sundsvall.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad