Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp

Kursens huvudsakliga inriktning är på det svenska språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådana drag i svenska språket som för andraspråksinlärare ofta medför svårigheter vid inlärningen. Kursen ingår i en serie 7,5-poängskurser som riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet eller bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2391

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen har obligatoriska seminarier på nätet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25