Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens huvudsakliga inriktning är på det svenska språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådana drag i svenska språket som för andraspråksinlärare ofta medför svårigheter vid inlärningen. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser som riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet eller bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk.

Sammankomster

Kursen har 2 obligatoriska sammankomster i Sundsvall.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad