Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen har en huvudsaklig inriktning på ämnet svenska som andraspråk i skolan och svenska språkets fonologi. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av A2 med inriktning på grammatik, A3 med inriktning på språksociologi och flerspråkighet samt A4 med inriktning på andraspråksinlärning.

Sammankomster

Kursen har 2 obligatoriska sammankomster i Sundsvall.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad