Svenska som andraspråk GR (B), Svenska språket ur ett språktypologiskt perspektiv B1, 7,5 hp

Kursen har en huvudsaklig inriktning på fördjupning inom grammatik och ordförråd. Kursen ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser. I kursen behandlas olika principer vid typologisk indelning av språk, svensk språkbeskrivning med särskild tyngdpunkt på svenskans språkspecifika drag inom grammatik, semantik och pragmatik samt jämförelser mellan svenska och en andraspråksinlärares förstaspråk.
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen har obligatoriska seminarier på nätet.

Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands t ex svensk ambassad, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Plats bokas av studenten. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från kurserna A1-A4 i Svenska som andraspråk A1-A4.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar dig



Sidan uppdaterades 2023-09-25