Svenska som andraspråk GR (B), Svenska språket ur ett språktypologiskt perspektiv B1, 7,5 hp

Kursen har en huvudsaklig inriktning på fördjupning inom grammatik och ordförråd. Kursen ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser. I kursen behandlas olika principer vid typologisk indelning av språk, svensk språkbeskrivning med särskild tyngdpunkt på svenskans språkspecifika drag inom grammatik, semantik och pragmatik samt jämförelser mellan svenska och en andraspråksinlärares förstaspråk.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M2431

Sista anmälan: 15 april 2021

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen har två obligatoriska onlinesammankomster.

Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands t ex svensk ambassad, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Plats bokas av studenten. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från kurserna A1-A4 i Svenska som andraspråk A1-A4.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller