Svenska som andraspråk GR (B), Svenska språket ur ett språktypologiskt perspektiv B1, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen har en huvudsaklig inriktning på fördjupning inom grammatik och ordförråd. Kursen ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser. I kursen behandlas olika principer vid typologisk indelning av språk, svensk språkbeskrivning med särskild tyngdpunkt på svenskans språkspecifika drag inom grammatik, semantik och pragmatik samt jämförelser mellan svenska och en andraspråksinlärares förstaspråk.

Sammankomster

Kursen har två obligatoriska sammankomster (veckoslut, lördag-söndag) i Sundsvall.

Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands t ex svensk ambassad, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Plats bokas av studenten.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från kurserna A1-A4 i Svenska som andraspråk A1-A4.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Mer om ämnet: Svenska som andraspråk

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...