Svenska som andraspråk GR (C), 30 hp

Svenska som andraspråk GR (C) ger fördjupade och breddade kunskaper om andraspråksinlärning och -utveckling. Kursen ger också kunskaper om språkvetenskapliga teorier och metoder inom aktuell forskning om svenska som andraspråk. Kursen är uppdelad i tre moment varav två är läskurser om 7,5 hp vardera och ett självständigt arbete om 15 hp som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och som ventileras vid ett seminarium. Ämnet svenska som andraspråk kan inte ingå som huvudområde i en kandidatexamen vid Mittuniversitetet.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M2481

Sista anmälan: 15 april 2021

Sammankomster

Kursen ges som distanskurs med sju obligatoriska sammankomster på nätet.

Behörighet

Svenska som andraspråk GR (A), 30 hp och svenska som andraspråk GR (B), 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller