Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp

Spara favorit

Vi erbjuder "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6". Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Sammankomster

Kursen ges som en C/D-kurs, det vill säga distansundervisning med fyra fysiska heldagsträffar på campus Sundsvall.

Behörighet

Intyg/godkännande från huvudman.

Urval

Urval sker genom lottning

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...