Svenska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att undervisa i Svenska, årskurs 4-6.
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 35 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M2743

Sista anmälan: 19 april 2022

Sammankomster

Kursen ges på distans utan fysiska träffar. Under kursens gång används lärplattformen Moodle där deltagarna håller kontakt med varandra och kursens lärare. Plattformen används också för att tillhandahålla material, inspelade föreläsningar, diskussionsforum och examinationer.

Behörighet

För att delta i kursen behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan ämnesbehörighet.

Du är anställd hos en huvudman eller entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Arbetsgivares godkännande krävs för att delta. Blankett: Huvudmannens godkännande.

Ytterligare information: https://www.skolverket.se/lararlyftet

Urval

Urval sker genom lottning.

Sökande utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta. För mer ingående information se: https://www.skolverket.se

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-09-25