Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din förståelse för hur genus representeras språkligt. I kursen behandlas dels yrkesbeteckningar, pronomenbruk (han, hon, hen), dels representation av genus i offentlighetens texter, t.ex. ordböcker och lärobokstexter, samt språklig sexism. De aktuella frågorna studeras ur både ett språkvetenskapligt och genusvetenskapligt perspektiv samt ur ett praktiskt språkvårdande perspektiv. Forskning om språklig sexism sätts i relation till feministisk språkplanering och placeras i sin vetenskapshistoriska och politiska kontext.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 49
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2533

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Denna kurs kan sökas som distanskurs.

Kursen har obligatoriska seminarier på nätet. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen varav 90 hp, GR (A, B, C) inom det språvetenskapliga området.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25