Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din förståelse för hur genus representeras språkligt. I kursen behandlas dels yrkesbeteckningar, pronomenbruk (han, hon, hen), dels representation av genus i offentlighetens texter, t.ex. ordböcker och lärobokstexter, samt språklig sexism. De aktuella frågorna studeras ur både ett språkvetenskapligt och genusvetenskapligt perspektiv samt ur ett praktiskt språkvårdande perspektiv. Forskning om språklig sexism sätts i relation till feministisk språkplanering och placeras i sin vetenskapshistoriska och politiska kontext.

Höstterminen 2022

room Distans
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 45 - 49
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-M2933

Sista anmälan: 19 april 2022

Sammankomster

Denna kurs kan sökas som distanskurs.

Distanskursen har inga fysiska sammankomster, men två obligatoriska seminarier som genomförs via nätet. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen varav 90 hp, GR (A, B, C) inom det språvetenskapliga området.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-09-25