Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp

Swedish Language Ma, Gender Perspective on Language, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV013A
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Genusperspektiv på språk
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-05-11
Senast ändrad: 2017-06-29
Giltig fr.o.m: 2017-09-04

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen varav 90 hp, GR (A, B, C) inom det språvetenskapliga området.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Två avhandlingar väljes i samråd med examinator.