Svenska språket AV, Kognitiv semantik, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper inom lexikal semantik och utveckla studentens förmåga att kritiskt diskutera olika semantiska teorier samt att den studerande med utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv ska kunna tillämpa relevanta analysmodeller på ett självständigt sätt.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket eller avlagd kandidatexamen med 60 p (A, B, C) i huvudämnet svenska språket.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.