Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill vidga din förståelse av skriftbruk som social praktik. Läsande och skrivande aktiviteter i yrkesliv, utbildning och vardagsliv behandlas. Literacy-forskningens framväxt och teoretiska utveckling presenteras, t.ex. new literacy-teori och aktörnätverksteori samt samband mellan skriftbruk på lokal och global nivå. Kursens fokus ligger på aktuell skriftbruksforskning på svenskt och angloamerikanskt område, men du får även inblick i svensk skriftbrukshistoria under 200 år. Etnografisk metod introduceras och tillämpas under kursen.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 39
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2493

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen kan sökas som distanskurs.

Kursen har obligatoriska seminarier på nätet. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt område.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25