Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen vänder sig till dig som vill vidga din förståelse av skriftbruk som social praktik. Läsande och skrivande aktiviteter i yrkesliv, utbildning och vardagsliv behandlas. Literacy-forskningens framväxt och teoretiska utveckling presenteras, t.ex. new literacy-teori och aktörnätverksteori samt samband mellan skriftbruk på lokal och global nivå. Kursens fokus ligger på aktuell skriftbruksforskning på svenskt och angloamerikanskt område, men du får även inblick i svensk skriftbrukshistoria under 200 år. Etnografisk metod introduceras och tillämpas under kursen.

Sammankomster

Denna kurs kan sökas både som It-distans- och campuskurs.

It-distanskursen har inga fysiska sammankomster och inga obligatoriska seminarier via webben.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt område.

Urval

Meddelas senare/Ej definierad