Svenska språket AV, Literacy. Skriftbruk som social praktik igår och idag, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill vidga din förståelse av skriftbruk som social praktik. Läsande och skrivande aktiviteter i yrkesliv, utbildning och vardagsliv behandlas. Literacy-forskningens framväxt och teoretiska utveckling presenteras, t.ex. new literacy-teori och aktörnätverksteori samt samband mellan skriftbruk på lokal och global nivå. Kursens fokus ligger på aktuell skriftbruksforskning på svenskt och angloamerikanskt område, men du får även inblick i svensk skriftbrukshistoria under 200 år. Etnografisk metod introduceras och tillämpas under kursen.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M2531

Sista anmälan: 15 april 2021

Sammankomster

Denna kurs kan sökas både som distans- och campuskurs.

Distanskursen har inga fysiska sammankomster men två nätseminarier genomförs. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Campuskursen har träffar på Campus där du förväntas delta.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt område.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller