MI7A5882.jpg

Svenska språket AV, Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Kursen behandlar teorier och metoder inom några olika fält inom språkforskningen, såsom grammatik, semantik, sociolingvistik, textlingvistik, språkhistoria, dialektologi eller namnforskning.

Höstterminen 2020

infoCampus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-M3291

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Höstterminen 2020

infoDistans
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Anmälningskod: MIU-M3301

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket eller avlagd kandidatexamen med 60 p (A, B, C) i huvudämnet svenska språket.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom svenska språket?

En magisterexamen i svenska språket är av stort värde inte bara inom utbildningssektorn, utan även inom kultursektorn i stort samt i medievärlden. Den ger vidare behörighet för forskarutbildning.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00