Svenska språket GR (A), 30 hp

Spara favorit

Kursen består av Språket i bruk 7,5 hp, Svenska språkets struktur 7,5 hp, Talets och skriftens hantverk 7,5 hp samt Textanalys 7,5 hp.

Sammankomster

It-distanskursen har inga fysiska träffar. Obligatoriska seminarier genomförs så tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Tentamen (distans) skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands t ex svensk ambassad, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Plats bokas av studenten.

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.

Humaniora med spets

Humaniora lockar i dag få studenter vid svenska universitet och området sägs vara i kris. Samtidigt sysslar humanioraforskarna med ämnen där det ena är mer spännande än det andra.

I en intervjuserie möter vi några av dem, bland annat professorn Eva Nyman, ortnamnsforskare vid Mittuniversitetet.

Ortsnamn - ett arv från forntiden

Varför heter en plats det den gör? Vad betyder Ragunda, Selånger, Norderön och Sollefteå? Svaren finns hos de första människorna som kom till Norden i inlandsisens spår - för att känna sig som hemma behövde de benämna platser.

15 april kampanjen

Jag fick jobb tack vare min VFU-praktik

Efter mycket resande och flängande kom Jenny Runa till en punkt i livet då hon kände att hon haft för mycket olika ”ströjobb” och ville skaffa sig en utbildning.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom svenska språket?

En magisterexamen i svenska språket är av stort värde inte bara inom utbildningssektorn, utan även inom kultursektorn i stort samt i medievärlden. Den ger vidare behörighet för forskarutbildning.