Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling I. Svenska för grundlärare F–3, 7,5 hp

Under kursen behandlas barns språkutveckling ur såväl ett första- som andraspråks-perspektiv där fonetik och svenska språkets fonologi introduceras. Teorier om läs- och skrivutveckling presenteras och diskuteras i förhållande till barns språkutveckling och förskolans och skolans styrdokument. Kursen ger också kunskaper om svenska språkets grundläggande grammatiska strukturer. Olika sätt att arbeta språkstimulerande och språkutvecklande i klassrummet introduceras och diskuteras. Under kursens gång ska studenterna också tillägna sig grundläggande kunskaper om svensk språk- och textriktighet för att kunna tillämpa dessa i akademiskt skrivande.

Kursen ingår i lärarutbildningen med inriktning mot F–3 och kan tillgodoräknas inom den utbildningen vid behov.

Höstterminen 2023

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 3
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2603

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Utbildningsformen är distans med inslag av campusträffar och vissa träffar sker därför på campus Sundsvall.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28