Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling III. Svenska för grundlärare F–3, 7,5 hp

Under kursen fördjupas kunskaperna angående teorier om och metoder för läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivutveckling för årskurserna F–3. Teorier och metoder diskuteras i förhållande till grundskolans styrdokument och mål. Kursen ger också ytterligare kunskaper om svenska språkets struktur. Språkstimulerande och språkutvecklande aktiviteter i klassrummet diskuteras och problematiseras liksom bedömning av elevers skriftliga och muntliga produktion. Vidare diskuteras hur läsförståelsestrategier kan fungera som stöd för elevernas läsförståelseutveckling. Under kursens gång utvecklas också studenternas förmåga att tillämpa svensk språk- och textriktighet i akademiskt skrivande.

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 13 - 17
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 3
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2432

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Utbildningsformen är distans med inslag av campusträffar och vissa träffar sker därför på campus Sundsvall.

Kursen ingår i lärarutbildningen med inriktning mot F–3 och kan tillgodoräknas inom den utbildningen vid behov. Observera att kursen är en fortsättning på SV057G, Svenska språket GR(A). Läs- och skrivutveckling I. Svenska för grundlärare F–3 och SV067G, Svenska språket GR (A). Läs- och skrivutveckling II. Svenska för grundlärare F–3.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28