Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare I, 4-6, 7,5 hp

Under kursen behandlas teorier om och metoder för läs- och skrivutveckling för årskurserna 4-6. Teorier och metoder diskuteras i förhållande till grundskolans styrdokument. Olika sätt att arbeta språkstimulerande och språkutvecklande i klassrummet introduceras och diskuteras. Kursen ger också fördjupade kunskaper om den fonologiska och morfologiska nivån inom svenska språket. Svenskans fonologi, morfologi och semantik beskrivs och analyseras i ett kontrastivt perspektiv och i relation till barns tal- och skriftspråksutveckling. Under kursens gång ska studenterna också tillägna sig grundläggande kunskaper om svensk språk- och textriktighet för att kunna tillämpa dessa i akademiskt skrivande.

Kursen ingår i lärarutbildningen med inriktning mot 4–6 och kan tillgodoräknas inom den utbildningen vid behov.

Höstterminen 2023

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 3
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2623

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Utbildningsformen är distans med inslag av campusträffar och vissa träffar sker därför på campus Sundsvall.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Meddelas senare/Ej definierad

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28