Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare II, 4–6, 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur och skolans skrivdiskurser. Teorier och metoder för textanalys diskuteras och tillämpas. Autentiska elevtexter analyseras och bedöms. Skrivövningar planeras i olika genrer och texttyper samt utifrån den enskilde elevens förutsättningar. Didaktiska samtal om texter, t.ex. respons i olika faser av skrivprocessen praktiseras under kursen. Retoriken introduceras som arbetsprocess och verktyg för muntlig och skriftlig framställning och den tillämpas med fokus på planering med hänsyn till syfte, mottagare och medium. Studentens övar sin förmåga att skriva akademiska och yrkesrelaterade texter samt att planera och genomföra muntliga framföranden.

Kursen ingår i lärarutbildningen med inriktning mot 4–6 och kan tillgodoräknas inom den utbildningen vid behov. Observera att kursen är en fortsättning på SV052G, Svenska språket GR (A). Svenska för grundlärare I, 4–6.

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 8 - 12
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 3
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2452

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Utbildningsformen är distans med inslag av campusträffar och vissa träffar sker därför på campus Sundsvall.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28