Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare III, 4–6, 7,5 hp

Kunskaper om språkdidaktiska teorier och metoder om det talade språket introduceras. Studentens förmåga att planera och genomföra muntliga framträdanden och presentationer tränas. Nordisk språk- och kulturgemenskap presenteras och grundläggande kunskaper om grannspråkens ordförråd och struktur ges. Dagens flerspråkiga samhälle med fokus på inomspråklig variation, minoritetsspråk och språklig mångfald presenteras och problematiseras. Olika förutsättningar för lärande hos barn och elever och olika sätt att stimulera elevers lärande diskuteras i förhållande till det flerspråkiga klassrummet. Språklag-stiftningen och språkplanering introduceras. Förutsättningar för alla elevers utveckling och lärande diskuteras och fördjupas. Grundläggande kunskaper och förutsättningar för studentens akademiska och yrkesmässiga skrivande diskuteras och tillämpas.

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 13 - 17
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 3
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2462

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Utbildningsformen är distans med inslag av campusträffar och vissa träffar sker därför på campus Sundsvall.

Kursen ingår i lärarutbildningen med inriktning mot 4–6 och kan tillgodoräknas inom den utbildningen vid behov. Observera att kursen är en fortsättning på SV052G, Svenska språket GR (A). Svenska för grundlärare I, 4–6 och SV065G, Svenska språket GR (A). Svenska för grundlärare II, 4–6.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28