Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen har en huvudsaklig koncentration på invandrarkunskap och tvåspråkighet. Den ingår i en serie kurser om 7,5 h p där de övriga delarna består av A1 med inriktning på fonologi och språksociologi, A2 med inriktning på grammatik och A4 med inriktning på andraspråksinlärning.

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har två obligatoriska träffar i Östersund, lördag till söndag.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...