Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A4, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen har en huvudsaklig fokus på andraspråksinlärning. Den ingår i en serie kurser om 7,5 hp där de övriga delarna består av A1 med inriktning på fonologi och språksociologi, A2 med inriktning på grammatik och A3 med inriktning på invandrarkunskap och tvåspråkighet.

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har två obligatoriska träffar, lördag till söndag i Östersund.

Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands t ex svensk ambassad, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Plats bokas av studenten.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.