Svenska språket GR (B), 30 hp

Spara favorit

Kursen består av Svensk språkhistoria, 7,5 hp, Den nordiska språkgemenskapen, 7,5 hp, Språket hos individen och i samhället, 7,5 hp samt Uppsats 7,5 hp.

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har fyra sammankomster i Sundsvall om två till tre dagar varav två är obligatoriska.

Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands t ex svensk ambassad, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Plats bokas av studenten.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet:
minst 22,5 hp från kursen Svenska språket GR (A), 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom svenska språket?

En magisterexamen i svenska språket är av stort värde inte bara inom utbildningssektorn, utan även inom kultursektorn i stort samt i medievärlden. Den ger vidare behörighet för forskarutbildning.