Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B1, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen har en huvudsaklig koncentration på kulturlandskap. Den ingår i en serie kurser om 7,5 hp där de övriga delarna består av B2 med inriktning mot andraspråksutveckling, B3 med inriktning på formell språkinlärning, läromedel och språktest samt B4 som består av ett projektarbete.

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har två obligatoriska träffar i Sundsvall (veckoslut).

Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands t ex svensk ambassad, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Plats bokas av studenten.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet minst 22, 5 hp från kurserna A1-A4 i Svenska språket GR(A), Svenska som andraspråk A1-A4.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.