Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B2, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen har en huvudsaklig koncentration på andraspråksutveckling. Den ingår i en serie kurser om 7,5 hp där de övriga delarna består av B1 med inriktning på kulturlandskap, B3 med inriktning på formell språkinlärning, läromedel och språktest satm B4 som består av ett projektarbete.

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har två obligatoriska träffar i Sundsvall (veckoslut).

Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands t ex svensk ambassad, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Plats bokas av studenten.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet minst 22,5 hp från kurserna A1-A4 i Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1-A4.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...