Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B3, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen har en huvudsaklig koncentration på formell språkinlärning, läromedel och språktest. Den ingår i en serie om kurser om 7,5 hp där de övriga delarna består av B 1 med inriktning mot kulturlandskap, b 2 med inriktning mot andraspråksutveckling samt B 4 som består av ett uppsatsarbete.

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har obligatoriska träffa i Sundsvall (veckoslut).

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1-A4, 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.